MYS MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ

Barkodlar

 • Barkod: 4418760

Ürün Detaylı Açıklaması

         
        http://www.barkomatik.com/resimler/franchise.jpg

BarkoPOS MerkeziYönetim sistemi ile ana firmanın Mal kabulünden satışına kadar, Şubeler tarafında yapılan tüm işlemlerin merkezi olarak yönetilmesini ve kontrol altında tutulmasını sağlayan genişletilmiş bir Merkezi Yönetim sistemidir.
zincirin kullanmakta olduğu otomasyon sistemi ile, üretim takip, bayi sipariş ve E-Ticaret sistemleri ile de iletişim halinde, platformlar arası entegrasyonu sağlayan bir portaldır. 

BarkoPOS Merkezi Yönetim Sistemi, bayi veya şube sayısı ne kadar çok olursa olsun hepsinin tek merkezden yönetimini kolaylaştıran ve birbirleriyle koordineli olarak çalışmasını sağlayan Çok şubeli işletmeler için geliştirilmiş sistemdir. Çok şubeli markaların amacı kendilerini temsil eden şube veya bayilerini iyi bir şekilde yönetebilmek ve iletişimini geliştirerek kendilerini daha da ileri taşıyabilmektir. Bir veya birkaç şubeyi yönetmek kolay olabilir fakat franchise sayısı arttıkça hepsini yönetebilmek ve onlarla iletişim kurmak da aynı oranda zorlaşacaktır. Şirketler bu tür problemlerin önüne geçmek için şube yönetiminin kolaylaşmasını sağlayan bir Merkezi Yönetim Sisteminden destek alır.

 • Kontrol Sistemi

BarkoPOS Merkezi Yönetim Sistemi ile stoktan satışa kadar tüm işlemler merkez tarafından takip edilerek gerektiğinde müdahale edilebilir. Böylece bayi veya şube tarafından yapılan tüm işlemler merkezi olarak yönetilebilir ve kontrol altında tutulabilir.

 • Çok Yönlü Sipariş Sistemi

Şube siparişleri telefon veya e-mail yerine direk kendi sistemine girebilmetedir. Müşteri siparişleri ise Çağrı sistemni veya diğer kanallarından gelmiş ise, müşteri adresine göre en uygun şubeye bildirilir. Şube de siparişi hazırlayıp müşteriye gönderdikten sonra siparişi gönderdiğini ssteme bildirir. Böylece müşteriye en hızlı şekilde hizmet verilmiş olur.

Merkezi işletmelerin şubeleri için sunulan Online Sipariş (E-Sipariş) Sistemi ile müşteriler bu sistem üzerinden siparişlerini sisteme girerler ve sisteme girilen siparişler müşteri adresine uygun şubeye bildirilir. Şube de siparişi hazırlayıp müşteriye gönderdikten sonra siparişi gönderdiğini sisteme bildirir. Yine müşteriye en hızlı şekilde hizmet verilmiş olur.

 • Satış Yönetimi

Çok şubeli yapıya sahip işletmelere sunulan satış takibi imkânı ile şube ve bayilerdeki tüm satışlar kayıt altında tutularak takip edilebilir, izlenebilir ve raporlanabilir. Her bir yazarkasanın satışları online olarak izlenebilir. Tüm şubelerdeki ürünlerin ve menülerin fiyatları, indirimler bölgesel ve şube bazlı olarak merkez tarafından belirlenebilir. Böylece şube satışları standart bir yapıya kavuşur. Fiyat değişikliklerinde yeni tanımlanan ürün veya menülerin şubelere otomatik olarak gönderilmesi sağlanır. Bu değişiklikler anlık olarak veya belirlenen saatlerde geçerli olacak şekilde de uygulanabilir.

 • Sanal Pos Sistemi

BarkoPOS Merkezi Yönetim Sisteminin tüm bankalarla entegre çalışabilme özelliği sayesinde bankalar ile yapılan işlemler anlık olarak takip edilebilir. Tahsilat kayıtları genel merkeze otomatik olarak aktarılabilir. Pos bloke sürelerine göre taksit hareketlerinin bölünmesi sağlanabilir. Havale ve EFT işlemleri için dekont kayıt işlemleri yapılabilir.

 • Yetki Tanımlama

BarkoPOS Merkezi Yönetim Sisteminin yetki kısıtlama özelliği sayesinde kullanıcıların yetki seviyeleri belirlenebilir. IP Kısıtı desteği ile belirlenen kullanıcıların IP’leri için kısıtlama getirilebilir. Böylece kullanıcılar sadece kendi sorumluluk ve yetkileri dâhilinde olan bilgilere ulaşabilir, yetki sahibi olmayan kişilerin bilgilere ulaşması engellenir.

 • Personel Giriş – Çıkış PDKS 

 BarkoPOS Merkezi Yönetim sistemi ile tüm mağaza personelinin giriş ve çıkış işlemlerini tek ekranda takip edebilirsiniz. Bu yöntem ile mağazanın açılış ve kapanış saatleri, çalışma saatleri kendi ekranınızdan takıp edebilirsiniz.

 • Detaylı Raporlama

Zincir işletmeler için BarkoPOS Merkezi Yönetim Sisteminde geliştirilen raporlama sistemi ile zaman kısıtlaması olmadan tüm işletmelerdeki siparişlerin durumu izlenebilir, şubelerin hesap hareketlerine ulaşılabilir. Ayrıca şubelerdeki işlemleri gösteren bu raporlar bölge, şube ve ürün özelinde yıllık, aylık, haftalık, günlük hatta saatlik olarak alınabilir. Bu raporlar ile satış – tahsilat gibi farklı senaryolarda karşılaştırma yapılarak gelecekteki veriler hakkında tahmin analizleri yapılabilir. tüm raporlar farklı tasarımlardaki grafikler üzerinde görülebilir. Kasa ve personel bazlı raporlara ulaşılabilir. Bu raporlara göre personel planlamaları yapılabilir. Ayrıca işletmelerin ihtiyaçlarına özel raporlama yapılabilir.

 • Bulut Veri Tabanı

Şubeler localde çalışırken tüm verilerin bulut ile entegrasyonu sağlanmış olacaktır. Bu nedenle tüm şubeler kapalı bile olsa verilere ulaşabilirsiniz, şubete internet olmasa şuba satış yapabilmekedir. Merkez verileri buluttan izleyebilmetedir.

 • Mobilden Kesintisiz Erişim

Mwerkezi yönetim sisteminin dinamik ve kesintisiz olması gerektiği göz önüne alındığında şubelerdeki yapılan işlemlerin kesintisiz olarak takip edilebilmesi gerekir. Mobil destekli Merkezi Yönetim Sistemi ile işletme verileri ve raporlarına istenilen her yerden erişilmesi sağlandı. Ayrıca stok ve cari hareketlerinin takibi ve yönetimi de mobil cihazlardan anlık olarak yapılabilir.

BarkoPOS Merkezi Yönetim Sistemi ile tüm şubeler daha kolay şekilde yönetilerek hem şubelerin hem de müşterilerin istek ve talepleri daha kolay şekilde karşılanır. Şubelerin sistematik bir yapıya kavuşması hizmet ve satışların daha etkili olmasını sağlar.

 • ŞUBENİN yapacağı tüm satışlar kayıt altında tutularak merkez tarafından izlenmesi ve raporlanması sağlanır. Böylece, zincirin markası kullanılarak ya da kullanılmayarak yapılacak farklı ürün satışları tespit edilebilir.
 • BarkoPOS Satış Noktası Sistemi merkezi olarak yönetilebilir. Böylece, ürünler, bölge ve şube bazlı ürün fiyatları, reçeteler, menüler, … vb için franchising tarafında standardizasyon sağlanmış olur.
 • Bayilere yapılan denetim sonuçlarının sistem üzerinden girilmesi sağlanır. Böylece, denetimin ne zaman başladığı ve sonlandığı, denetim sonuçlarının ne olduğu bilgilerine anında erişmeyi sağlamanın yanı sıra denetimin daha gerçekçi yapılması sağlanır.
 • Günün şartlarına göre ortaya çıkabilecek güncelleme ve eklenti ihtiyaçları karşılanır ve sisteme entegre bir şekilde çalıştırılır. Böylece, tüm ihtiyaçların karşılandığı yaşayan bir sisteme sahip olunur.

 

         http://www.barkomatik.com/Images/otomasyon/e-fatura-barkopos.jpg

  

Sistem Detayları;

BarkoPOS  Mertkezi Yönetim Sistemi
Tüm satışların izlenmesi
Stok ve Sipariş
Denetim Sistemi
Finans ve Risk Yönetimi
Sadakat Kart
Şube Haberleşme Sistemi
Eğitim Sistemi
Anket Sistemi
BarkoPOS Mobil Uygulamalar
Şube BarkoPOS Satış Pos Sistemi 

 • Şubenin yaptığı tüm satışları merkezden yönetebilme
 • Şubenin satışını yapabileceği ürünleri ve satış fiyatlarını bölge ve şube bazlı belirleyebilme
 • Şubenin yazarkasa satışlarını online izleme
 • Şube’ın sipariş yönetimi veya kendi local yazılımı ile verdiği sipariş ve yaptığı satışları karşılaştırabilme
 • Şube stoklarını kontrol edebilme ve izleme
 • Şubelerde menü tanımlama, personel tanımlama, indirim oranları gibi fonksiyonları merkezîleştirerek güvenli bir sistem oluşturur.
 • Şube bazlı menü ve fiyat belirleme imkanı sunar.
 • Zincir işletmelerde işlerin tek tek yapılmasını önleyerek, işletmelere hız kazandırır. Çift yönlü bağlantıya gerek yoktur. Merkezden alınan Z raporu  ve Gün detay raporları ile Şubeler kapalı olsa da çalışmaktadır. 
 • İşletmelerde yapılabilecek olası hataları önler. Örneğin; işletmede uygulanacak bir indirimin her şubede aynı gün, aynı saat ve aynı dakikada uygulanmasını sağlar.
 • Yetki seviyeleri yönetimi sayesinde kullanıcıların sadece kendi sorumluluk ve yetkileri dahilinde olan bilgilere ulaşmasını sağlar, yetki sahibi olmayan kişilerin bilgilere ulaşmasını engeller.
 • Zincir işletmeler için çoklu şube raporları ile merkez yönetimin önünü görmesini sağlayarak, zamanında ve sağlıklı kararlar almasını sağlar. Kullanıcı taleplerine göre özel raporlar oluşturulmasına izin verir.
 • Tüm satış bilgilerini MS Excel, HTML, txt formatlarında istenen yere aktarır.
 • İstenildiği an merkezden şubenin satış noktası yönetim sistemi anında durdurulabilir veya güncellenebilir.

Şube, merkez veya bölgenin belirlediği ürünler dışında başka bir ürün veya hizmet satışında bulunamaz, satışını yapabileceği ürünleri ve fiyatlarını merkez veya bölge belirler ve şubenin otomasyonuna aktarır.
Merkez veya Bölge istediği anda bir ürünün satışını durdurabilir, yeni bir ürün satışına başlayabilir. Satışı durdurulan bir ürün şube tarafında müşteri adisyonuna eklenemez veya hızlı satışı yapılamaz.

Yeni nesil yazarkasa entegrasyonu tamamlanmıştır.

Şubenin tüm satışlar, şube otomasyonu üzerinden yapılacaktır, otomasyondan yapılan tüm işlemlerin mali onaylı fişleri şubelerde bulunan yazarkasalardan otomatik olarak çıkartılır, şube ayrıca fiş vermek için yazarkasada işlem yapmaz.

Şubenin yazarkasa satış işlemleri, sistem tarafından kayıt altındadır. Şube – merkez veya bölge tarafından tanımlanmamış bir ürünü veya merkezden alması gereken bir ürünü dışarıdan tedarik ederek şüphe çekmemek için otomasyona girmeden yazarkasa üzerinden manuel olarak işlem yaparsa, otomasyon ve yazarkasa gün sonu tutarları tutmayacak ve sistem merkeze veya bölgeye uyarı verecektir, bu durumu alışkanlık haline getiren Şube riskli olarak işaretlenecek ve rapor olarak merkez veya bölgeye sunulacaktır.

Üretim

Şube tarafından satışı yapılan ve Şube nezdinde bir üretim süreci bulunan ürünlerin üretim reçeteleri merkez veya bölge tarafından belirlenerek Merkezi otomasyonlarına aktarılır.

Merkeze gönderilen ve şube satışı yapılan her ürün bu reçetelere göre de stoklardan düşülerek şube nezdinde gerçek stok takibi yapılabilir.
Üretim gören ürünlerin maliyetleri de Şube bazında hesaplanarak raporlanabilir.

Merkez veya bölgeden barkod sistemi ile şubeye sevk edilen ürünler, şube tarafından da aynı barkodlar okutularak girişi yapılır, böylece Şubeye gönderilen ve şubenin aldığı ürünlerde tutarsızlık olması ortadan kalkar, şubede kendi stoklarını güncel olarak kontrol edebilecektir.

 • Şubeden Merkeze Online Sipariş
 • Merkezden Şubeleri Anlık Kontrol Paneli
 • Çağrı Merkez Sistemi
 • Merkezden Şubelerin Ciro Kontrolü
 • Şubelerden Merkeze Anlık Veri Transferi
  • Merkezi Stok-Maliyet Kontrolü
    Verileri yedekleme bulunmaktadır ister dış medya ya veya  isterseniz bilgisayarınıza kolayca yedek alabilirsiniz.
    Bozuk ve defolu ürünleri açıklamasını girerek stoktan düşebilirsiniz ve daha sonra istediğiniz zaman bunları raporlayabilirsiniz.
   Sql veri tabanı programı ile hızlı ve yüksek kapasitelidir.  SQL seçimi firma tarafıntan tercihe bırakılmıştır.
    İstemeniz durumunda veriler Cloud sistemde tutabilirsiniz.
   http://www.barkomatik.com/Images/otomasyon/e-fatura-barkopos.jpg e-fatura Uygulaması Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip, elektronik ortamda hazırlanan,
   fiziksel saklama alanı ile arşivleme ihtiyacı ve kaybolma riski olmayan, geriye dönük fatura sorgulama
   ve inceleme işlemlerinin yapıldığı, böylece muhasebe işlemlerini ve nakit yönetimini kolaylaştırarak
   operasyon maliyetleri düşüren ve çevreyi koruyan bir üründür.
   Tüm işlemleriniz Barkomobile Sayesinde uzaktan izleyebilirsiniz.
   Online Personel Takip Sistemi
   Farklı satış kanallarına sahip firmaların, tek sistem üzerinden işlemlerinin yönetebilmelerini sağlar.